Електротехници за гр. Пловдив и областта

Електруслуги гр. Пловдив

Проектиране и изграждане на Електроинсталации и Структурно окабеляване

Електротехник Пловдив

Отстраняване на електрически аварии и посещение на адрес за всякакви електрически повреди

Може да разчитате на нас при извънредни ситуации. Правим бързо диагностициране на проблеми във електрически и мрежови инсталации за прекъсване на кабели, изгорели контакти и предпазители, къси съединения и отечки. След диагностициране на проблема оказваме незабавно съдействие

Електроуслуги

Професионални електротехници с богат опит

Електроремонти и Електромонтажни услуги от опитни електротехници

Екипът ни представлява една колаборация от квалифицирани специалисти в областта на строителните ремонти, и като такъв смятаме, че включването на опитни електротехници е от особено голямо значение. Не напразно при всеки, значително голям ремонт на обект се търсят услугите и на ел техници, които да извършат нужните електроремонти. Електротехниците в нашият екип имат нужните квалификации и придобити умения, благодарение на което извършваните от нас ел. услуги са на едно професионално ниво и гаранцията за всяка изпълнена задача от нас ще е отлична! Ел. услугите, които предлагаме на Нашите клиенти включват редица дейности, които ще решат всичките Ви проблеми, без значение дали става въпрос за електрически неизправности в домашна или бизнес среда. Нашите електроуслуги включват:

Качествен ремонт и професионален монтаж на електроинсталации

Електроинсталацията е един от основните елементи на всяка сграда, такава е й ВиК инсталацията. За това е изключително важно тя да бъде изградена професионално от компетентни ел. техници с правилното електрооборудване. Електроинсталациите, ВиК инсталациите и водоснабдяването са основните структурни елементи в една сграда, след тяхната реализация се прави ремонт на всичко останало. Ето защо и изграждането на тези инсталации се прави в най-ранният етап от всеки съвременен ремонт. В случаят говорим за основен ремонт на новопостроена сграда или основен ремонт на стара сграда след изкъртване и демонтаж на старите ВиК и Ел. инсталации.

Проектиране и изграждане на надеждни електрически инсталации. Външно електроокабеляване, монтаж на външни ел. табла и дворно осветление

Професионални електротехници гр. Пловдив. Нашият екип е изграден от опитни електротехници, които имат дълъг стаж в изграждането или подмяната на домашни и корпоративни електроинсталации. Притежаваме солиден опит в монтажа на най-различни електрически и разпределителни табла – монофазен и трифазен ток, в инсталирането на ел. ключове и ел. контакти, осветителни тела, LED осветление, многоцелеви девиаторни ключове и превключватели, външно осветление, електроокабеляване, мрежово окабеляване. Извършваме смяна на електрически кабели на всякакъв вид електроуреди и машини за промишлеността. Наши редовни клиента са както обикновени потребители за домашни електро-ремонти, така и постоянни корпоративни клиенти, където безаварийното и надеждно електроподаване е от изключителна важност.

Проектиране на електропреносна мрежа

Електротехник Пловдив. Преди всяко планиране и монтаж на електоинсталация е особено важно електротехникът / електротехниците да я проектират правилно и съобразено с нейното предназначение. като се съобразяват с изискавнията и нуждите на своят клиент. Преди всеки ремонт правим подробна консултация с всеки наш клиенти за това, къде и какви електроуреди и крайни електрически консуматори ще захранват всеки токов кръг от съответната електроинсталация, като преди всичко се съобразяваме с всяко изискване от нашите клиенти при реализирането ма инсталацията. От изключително значение е преди всеки електро-ремонт да сме наясно за абсолютно всяка потробност от дадения проект, за да може нашето изпълнение да бъде 1 към 1 – абсолютно точно, предвид уговореното. След като сме се уверили, че сме покрили всяка подробност правим цялостен проект по изграждането на електроинсталация, съответно изготвяме списък с всички електроматериали и образуваме цеонообразуване – труд и материали.

Качествен ремонт на електроинсталации

Електроинсталацията е един от основните елементи на всяка сграда, такава е й ВиК инсталацията. За това е изключително важно тя да бъде изградена професионално от компетентни ел. техници с правилното електрооборудване. Електроинсталациите, ВиК инсталациите и водоснабдяването са основните структурни елементи в една сграда, след тяхната реализация се прави ремонт на всичко останало. Ето защо и изграждането на тези инсталации се прави в най-ранният етап от всеки съвременен ремонт. В случаят говорим за основен ремонт на новопостроена сграда или основен ремонт на стара сграда след изкъртване и демонтаж на старите ВиК и Ел. инсталации.

В случай, че става въпрос за къртене на търговски помещения или апартаменти ( преработка или новизграждане на ел. инсталация ) извършваме наколко процедури, в зависимост от спецификата на проекта – рязане на канали в тухлите и бетона за нови контакти, ключове, окабеляване, кабелни връзки и конзолни кутии. На практика вече говорим за новоизграждане на електроинсталация, а не за преработка.

Галерия с наши завършени обекти с изградена електроинсталация